World of Ease.

 
Alla projekt där människor, material och utrustning samspelar har utmaningar. Vi har bestämt oss för att göra dem så små vi kan. Förut gjorde vi det på var sitt håll. Nu gör vi det tillsammans. Blastmanager, TelliQ och Tempus blir Infobric - en digital partner för dig som vill ha mindre administration och mer effektivitet. Utan att kompromissa med säkerheten.
Från Infobric till Infobric Group.

Infobric har sedan starten 2004 utvecklat digitala tjänster för att öka säkerheten och effektiviteten på byggarbetsplatser i Norden. Tillsammans med våra kunder har vi under åren utvecklat säkra och smidiga verktyg för bland annat närvarokontroll, behörighetsstyrd inpassering och uppföljning av underleverantörskedjan på byggarbetsplatsen. 

2019 förvärvade vi Tempus, ett företag som utvecklar tidsystem för en rad olika branscher, Blastmanager, som utvecklar ett system för planering och dokumentation av sprängningsarbete samt TelliQ, som kopplar upp fordon, maskiner och verktyg i ett komplett fleet management-system. 

Vi bildar tillsammans Infobric Group - en innovativ digitaliseringspartner som hjälper våra kunder att skapa säkra och effektiva arbetsplatser genom smarta tjänster och uppkopplade resurser. Vi vill med vår gemensamma kompetens och ett brett erbjudande bidra till att accelerera det digitaliseringsarbete som pågår i våra kunders vardag. Och vi vill fortsätta göra det i ett nära samarbete med våra användare; smart, smidigt och säkert. Vi kallar det a world of Ease.  

I oktober 2020 lanseras ett nytt Infobric. 
 

Från och med 14 oktober 2020 är vi ett Infobric. Vi samlar alla våra verksamheter under ett gemensamt varumärke och bjuder in dig till vår värld - a world of Ease. Här har vi samlat vårt gemensamma erbjudande av smarta tjänster och lösningar som vi utvecklar tillsammans för att ännu bättre möta de krav och behov som finns i våra kunders vardag.

Frågor och svar om:
Vad innebär förändringen för mig som kund?
Kommer det att bli några ändringar av produkter eller tjänster hos er?
- Våra tjänster och produkter kommer fungera precis som tidigare, men så småningom få ett uppdaterat utseende och kompletteras med flera smarta funktioner.
 
Kommer jag att få nya kontaktpersoner i och med förändringen?
- Dina kontaktpersoner kommer fortfarande att vara desamma, men vi blir många fler som tillsammans kan bidra med en bred kompetens inom digitala lösningar för flera olika branscher.
 
Kommer jag som kund få ytterligare fördelar i och med detta?
- Ja, Vi blir en hel koncern med en grundläggande kärna kring digitala och hållbara arbetsplatser. Vi kommer skapa de bästa möjligheterna för företag som vill digitalisera funktioner och tjänster i sitt företag och därmed öka säkerheten och effektiviteten.
 
Kommer Infobric och de förvärvade bolagen byta namn och utseende?
- Vi blir vi ett gemensamt varumärke och bildar tillsammans koncernen Infobric Group. För att signalera steget till en komplett digital partner för ett hållbart samhällsbyggande har också en ny grafisk identitet, kommunikationskoncept och webbplats jobbats fram.
 
Var kommer jag hitta information om nya Infobric?
- Den 14 oktober lanserade vi en ny koncerngemensam webbplats där du kan ta del av våra tjänster och produkter, läsa mer om vilka vi är och hur vi vill bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Welcome to a world of Ease.

Infobric